Sunrize - The Children of Uganda

    Sunrize//The Children of Uganda


           Siden er under konstruksjon

NEWS// Sunrize & The Children of Uganda


Det er en glede å kunne formidle at Sunrize humanitære stiftele The Children of Uganda, nå har et tomteareal på 4 dekar som f.o.m

Januar 2020 starter byggeprosjektet og vi i stiftelsen /organisasjonen vil underveis orientere deg som følger og engasjert,

både med film, tekst og i bilder

Sunrize skintherapi & Spa Academy`s grunnlegger Monica Rasmussen, har over år bært på en drøm om å kunne sette i drift et eller

flere sentre for barn og ungdom i Uganda. The Children of Uganda ble i 2018 registrert og styrets leder har deretter gjort

resurch og samarbeidet nært med familien Geofreyy Kafeero, som er født og oppvokst i Uganda oger med stor innsikt og kunnskap, hva gjelder de hjemløse barna i Uganda. Geofreyy Kafeero er som Monica Rasmussen med samme glød for å kunne hjelpe barn til en ny og bedre hverdag i Uganda. Monica. R. har gjentatte ekskusjonsturer til Uganda for å se hvordan kjente organisasjoner har bygget opp og etablert sine barnehjem og skoler for foreldreløse barn.


Dette har vært nyttig og vi er nå klare for å legge inn vår energi til det beste for de verst rammede barna i Uganda.


Senteret er ment for barn som er foreldreløse og har sitt hjem på gaten, Disse barna er offer for kriminalitet, rus, vold, seksuelle

overgrep og lemlestelser. Flere av barna kommer fra naboland og er offer for krigshandlinger,

Dette er også barn med HIV, Hepatitt og andre livstruende sykdommer.


Vi ønsker å se barn leve i trygge omgivelser og med voksne trygge mennesker rundt seg. Barna i Uganda skal på lik linje med Norske barn, kunne vite at de har et hjem

og en seng å sove i. Barn skal ha det trygt og spise sunne måltider. De skal følges opp på alle måter og bli sett som barn de er. Barna skal hver og en bli aktivisert i form av daglige aktivitetetr, sang, dans, kunnskapslek, kreativ formgivning, rollespill og tid for ro skal det også være. Eventyr og høytlesning er en viktig del i kveldsrutiner og de skal sove under trygge forhold.

 Barna skal føle seg inkluderte og  like trygge under kveldsstell og sang  som når de spretter opp om morningen til en ny dag.


Videre er planen å etablere barnehage og skole hvor undervisning er med stigende trinn ut fra alder og kunnskapsnivå. Dette som skal gi barna den plattform en ung jente og

gutt trenger, for å gå videre ut i yrkesrettet utdannelse. 

Sunrize Senteret The Children of Uganda, skal i hovedsak drives av mennesker som kjenner til hvordan livet fortoner seg som foreldreløs og hjemløs. som barn og sammen med fagpersonell skal alle barna få oppleve den glede og energi en ny soloppgang gir hvert enkelt individ.

Vår visjon er:

 The Children of Uganda verdier er bygger på de opplevelser vi som medlemmer  av organisasjonen har gjort oss gjennom gjentatte besøk og ekskusjonsturer til Uganda, 

       

Vi jobber ut fra hjertet og lar fornuften og vårt nære fohold til menneskeretigheter ta form og seire. 

       

Vår visjon for Sunrize og The Children of Uganda, er å kunne ivareta Ugandas foreldreløse og hjemløse barn der verden forøvrig har valgt å lukke sine, øyne,  ører og hjertet 


Vi skal inspirere til et gjennombrudd i hvordan verden bør se  barn, lytte til barn og imøtekomme barn. Og har satt målsettinger for å kunne oppnå umiddelbare og varige positive endringer i barns liv.


Medlemmer:


FOTO: I regi Sunrize & The children of Uganda 

Fotograf: Lukwago Amos


Medlemmer av The Children Of Uganda jobber for å innfri barns rettigheter til barnas beste, da tenker vi fra barnet imøtekommes og ankommer hjemmet, til det går ut i yrkesrettet utdannelse evt opretter egen familie, eget virke oa.


Alle hensyn skal tas og hvert enkelt individ skal bli hørt, sett og tatt på alvor. Den stemmen vi ikke hører, den skal oss fagpersonell og annet personell føle og se.  Barna skal ivaretas, fysiologisk, psykisk og sosialt, i et hjem og et samfunn hvor trygghet og nestekjærlig skal være av høyeste prioritet. 


Frivillighets arbeid:


Medlemmenes frivillige innsats bidrar til å bygge samfunnet rundt barna og skaper et grunnlag for varige endringe for hvert enkelt barn. Dette vil gi barna en ny sjanse for et verdifult fremtidig liv, noe som er til barnets aller beste. 


Der vil bli tilrettelagt for frivillighets arbeid, som :


1. Organisert panting av flasker

2. Loppemarked

3. Sponse kjøp av høner for egg produksjon, hane, plantning av frukt, bær og grønnsaker, material og tilbehør for entreprenørjobb, bebyggelse og inventar. Leker til barna, sko og klær, fotball og utstyr og annet som kan være til glede for barnets mestringsfølelse.

4. Fadder ordningBarna skal følges opp individuelt og videre kunne ta del i de aktivitet  som utføres ved senteret , det være seg beplantning, ta del i stell av dyra og innhenting av frukt og grønnsaker. Barna skal føle at de er til glede og nytte i et felleskap og skal ha mulighet til å vokse med oppgavene


(Mer informasjon følger)

Ja, vi kan gjøre noe med dette om vi bare vil det sterkt nok!


Barn som bærer sine barn, med bostesadresse Kampala road . Hjemmet  kan like gjerne være  bak en kontainer og er de heldige så finner de seg tilrette i ly bak et skur. Men det er alltid farer som truer og vegen tilbake til fortauskanten og pappesken er ikke lang.                           Hva er fordelene med å ha et fadderbarn gjennom Fadderordning?


  • Fadderbarnet gir en nærhet til arbeidet man støtter. Det blir mer personlig og unikt for deg.  
  • Du kan følge utviklingen over tid, og få innblikk i livet til et barn på den andre siden av kloden.
  • Følelsen av å utgjøre en forskjell, ikke bare gjennom bidraget, men også gjennom kontakten med fadderbarnet. 
  • Barnefamilier kan forteller om fadderbarnet, noe som gjør det lettere å fortelle egne barn om hvordan det er å vokse opp i et land som her Uganda.
  • Noen ønsker å bidra til utvikling spesielt i Uganda,  kanskje fordi man har besøkt landet og latt seg berøre eller fordi man har familie og venner der. 
  • Fadderskapet blir en del av oppdragelsen. Når man har et fadderbarn, kan det være lettere å vise egne barn at det finnes fattigdom i verden, men også at det er mulig å gjøre noe med den. 
  • Følelsen av å utgjøre en forskjell, ikke bare gjennom bidraget, men også gjennom kontakten med fadderbarnet. 
  • Muligheten til å besøke fadderbarnet er et argument for andre. De drømmer kanskje om en annerledes reise og opplevelser helt utenom det vanlige.